Work published in Finnish

1. Tutkimuksen ja tutkijoiden rooli talouspolitiikassa: kokemuksiini perustuvaa pohdintaa (The Role of Research and Researchers in Economic Policy-Making: Some Reflections Based on Personal Experiences), Kansantaloudellinen aikakauskirja (Finnish Economic Journal) 2009/1. Download in English.