Till förstasidan!
Frågor & Svar     
 
 
 Nyhetsdygnet
 Nyhetsbrev

 SEKTIONER
 Affärer
 Management
 Börs
 Finans
 Analyser
 Pensionstips
 AMF Pension
 
 BöRSKURSER
 Börsen idag
 AFGX realtid
 Vinnare
 Förlorare
 Alla listor
 Valutor
 Räntor
 Fonder
 Portfölj
 Rapportkalender
 Pressmeddelanden
 

 Tipsa oss!
 Innehåll - Hitta det du
 söker
 Frågor & Svar


Mest kommenterat
Wal-Mart backar
efter rapport

[5 kommentarer]

Säljarna dominerar handeln
[4 kommentarer]

Avslagen handel i Stockholm
[3 kommentarer]

Spelbolagen saknar tillväxt
[3 kommentarer]

Svagt uppåt på börsen
[2 kommentarer]Gratis nyhetsbrev från Affärsvärlden 24 och SvD

Publicerad 050315, 22:00
Uppdaterad 050318, 11:40


"Sysselsättningen
lyfter i år"
Av: Pekka Kääntä
Antal kommentarer: 10
Skriv ut artikeln
Tipsa en kollega
Beställ prenumeration
Svag arbetsmarknad, förslag om höjda skatter och ett Europa som går knackigt. Affärsvärlden har talat med Lars Calmfors, en av Sveriges mest välrenommerade akademiska ekonomer, för att få hans synpunkter på den senaste tidens utveckling och utspel.

Vilka är de hetaste diskussionsämnena bland akademiska ekonomer för närvarande?
- I de ekonomgrupper som jag rör mig i är det två frågor som dominerar: outsourcing-problemet i vid mening och problemen med finanspolitiken i EU-länderna. Vad gäller outsourcing så skapar den, som alla former av utrikeshandel, potentiella välfärdsvinster för samhällsekonomin som helhet. Men de realiseras bara om arbetsmarknaden är tillräckligt flexibel. Och alla grupper är inte vinnare. Lönerna för lågutbildade måste till exempel sjunka i förhållande till högre utbildade för att det inte ska uppstå arbetslöshet. Det kan kräva att de grupperna "kompenseras" med skattesänkningar på låga inkomster, men då bara för inkomster av arbete.

Trots att tillväxten i Sverige är så god så vägrar arbetsmarknaden ta fart. Varför?
- Den främsta förklaringen är att vi numera tycks ha en snabbare produktivitetsutveckling. Det har dock gått lite snett i debatten när man ser det som ett problem. I stället ska man se det som en möjlighet för penning- och finanspolitiken. I efterhand är det tydligt att riksbanken fört en för stram pen- ningpolitik men utvecklingen har varit svår att förutse.

Hur tycker du att Riksbanken ska agera sett till den fortsatt svaga arbetsmarknaden?
- Riksbanken kan vänta betydligt längre än man tidigare trodde med att höja räntan. Men jag skulle kanske inte våga rekommendera en räntesänkning.

Trots att mycket tyder på att vi får en inflation långt under två procent?
- Det relevanta är inte vad som händer i dag utan den framtida inflationen. Jag tycker att Riksbanken gör rätt när man sträcker ut tidshorisonten och även tar hänsyn till utvecklingen på fastighetsmarknaden. Om fastighetspriserna drar i väg för högt kan det uppstå en situation när det blir svårt att motverka ett fall som förstärker en framtida konjunkturnedgång. Men avvägningen av räntepolitiken är betydligt svårare än tidigare och fortsätter produktivitetsstegringarna att överraska bör räntan sänkas.

När får vi då se ökad sysselsättning?
- Den kommer rimligen i gång under det här året.

Samtidigt har socialdemokraterna börjar tala om höjda skatter för att finansiera välfärden i framtiden. Hur ser du på det?
- Jag ser det mest som en politisk markering mot moderaterna. Socialdemokraterna vill helt enkelt distansera sig. I ett mycket långt perspektiv har de givetvis rätt i att en bibehållen hög offentlig konsumtion kan kräva skattehöjningar eftersom produktiviteten generellt ökar långsammare i tjänstesektorn än i varuproduktionen. Men det finns mycket att göra innan det här framtvingar skattehöjningar: mer avgiftsfinansiering, minskade transfereringar och någon form av förvärvsavdrag för att stimulera sysselsättningen.

Vad tror du om tillväxten i världsekonomin under de närmaste åren?
- Jag tror på en hygglig tillväxt på omkring tre procent, vilket är en mindre dämpning jämfört med fjolåret, med hög tillväxt i USA, Kina, NIC-länderna och Östeuropa. Problemet är egentligen euro-området som får en tillväxt gott och väl under två procent. Sämst blir utvecklingen i Tyskland och Italien.

Vad kan göras för att få fart på tillväxten i euro-området?
- Reformera arbetsmarknaden. Den största delen av inkomstgapet gentemot USA beror på att man i Europa jobbar färre timmar. Euro-området skulle också behöva en tillväxtprocess ā la Sverige i början av 1990-talet med depreciering och exportboom. Så det stora hotet mot euro-området är att euron stiger ytterligare mot dollarn.

Finns det någon annan fara?
- För världsekonomin är det oljepriset, men det tycks ju som att man klarar att hantera dagens nivåer. Värre är kanske om realräntorna skulle stiga kraftigt. Både USA och Japan har stora budgetunderskott och EU:s stabilitetspakt håller på att falla samman. På sikt kan det leda till en kraftig uppgång av de långa räntorna som tränger undan produktiva investeringar.

Slutligen - vad tror du om börsen?
- Jag säger som jag brukar göra till mina studenter: Vill man bevara sin trovärdighet som ekonom så ska man inte göra förutsägelser om börs- eller valutakurser..

AnnonsText: Pekka Kääntä
Kommentera artikeln, 10 inlägg
Skriv ut artikeln
Tipsa en kollega
Beställ prenumeration

 
Kommentarer på artikeln
  Lars Traneflykt - 050321, kl 06:51
Kapitaltäckningsgraden inverkan på sysselsättningsgraden
Bäste Lars Calmfors. Det finns all anledning att analysera bankkrisens kostnad och dess inverkan på våra regioners tillväxt och välfärd. Naturligtvis med anpassningen till kapitaltäckningsreglerna den 1 februari 1990 och dess inverkan på våra globala konkurrensmöjligheter så bör denna saldopost komma till vår fördel, inte minst för att klara Lissabonstrategin. För våra medborgare är det betydelsefullt med en förhöjd syselsättningsgrad och då skall historien till anledningen medräknas. Självklart måste det varit en chock att man mitt under uppbyggnaden av fastighetsmarknaden och med ca 350 miljarder i korta valutalån, helt plötsligt behöva reducera belåningsgraden till 50%. Ingen hade ju möjlighet att kunna utföra denna betydande amortering utan det blev en annan lösning och till följd att man tvingades skriva ner kronan. Nu gäller det så klart att kunna utföra en kostnadsanalys sedan den 1 februari och framåt och ha med denna i förhandlingarna för att vi som nation skall ha ett regelsystem som stödjer en förhöjd sysselsättningsgard och som kan trygga en långsiktig välfärd.
  Z28 - 050320, kl 20:39
Finland
Se på Finland, där samlas man under fanan och gör gemensak sak oavsett partiinriktning. Vi har inte tid med politiskt filoserande utan vi måste HANDLA! Resultatorientering. Skattehöjningar är populärt, ta ett av de senare exemplen, höjning av bilskatten. Var tar dessa pengar vägen???
  Osborn - 050320, kl 12:16
lLITTERATURBEGRÄNSNING
URGENT URGENT URGENT URGENT Bibliotek och förlag begränsar tillhandahållandet av ekonomisk, rättslig, medicinsk och lättillgänglig vetenskaplig litteratur. PRINSPOLITI......IK
  Ulf Andersson - 050319, kl 16:31
Impotenta gubbar
Vad nytt under solen i alla dessa ord.
  Lars Rudström - 050319, kl 16:09
Bra men något ansvarslöst
Calmfors är en intressant ekonom, så akademisk han än är. Jag delar absolut INTE hans åsikt att Euro-området bör tillåta sig depreciering av Euron för att främja exporten. Sverige deprecierade den stackars svenska krona under perioden 1974-1982 med totalt närmare 65% mot den viktade Europakorgen. "Kissa i byxan"-upplevelsen räckte trots detta knappt i 10 år, sedan kom krisen i början av 90-talet. Allt beroende på att Sveriges "offentliga tillväxt", som det så vackert heter (enligt akademikern) och andra vansinniga politiska beslut återigen krossade den uppnådda marknadsfördelen. Nu har Tyskland, Frankrike och Italien hamnat i Sveriges sits beroende på deras politikers oförmåga att styra staternas offentliga utgifter. Varför nämner Calmfors inte möjligheten att SPARA i den offentliga sektorns byråkrati och politiker-kader? Det behövs inga skattehöjningar för att förbättra den sk välfärden. Inte ens om 20 år. Rationalisera bort 30% av alla verk, myndigheter, antal politiker och ambassader så finns det gott om pengar över till sjuk-,handikapp- och åldringsvård. Dessa frigjorda pengar skulle dessutom räcka till att ge vårdpersonalen vettiga och rättvisa löner. Men Calmfors själv får ju sin lön av skattebetalarna och är anställd i den offentliga sektorn så man får väl förstå att han unviker att nämna denna briljanta lösning.
  In Cita Ment - 050318, kl 17:10
Morötter åt folket
Det är nog inte bara löneskillnaderna som måste öka. Generellt får man det inte speciellt mycket bättre ställt när man försörjer sig på arbete i stället för bidrag. När Sverige slutar upp med att roffa åt sig så abnormt mycket av vanligt folks inkomst så kommer mycket av problemet med att det jobbas för få timmar att lösa sig med automatik. Vi har en enorm potential i vårt land, men med "ekonomiska flyktingar" både inom idrottsvärlden och knösusvärlden är det dags för lite eftertanke. När t ex "janteverket" trotsigt provar att driva in 1000-procentiga skatteskulder behöver man inte vara akademisk ekonom för att inse att det finns grönare gräs på många andra platser än just i Sverige....
  Z28 - 050318, kl 14:43
Kommentar
Tack RR för ditt gensvar. Man måste vara realist och det innebär att vi måste vara mera streetsmart Ta exvis aslypolitiken, var jag EU politiker skulle jag ta mig till Brussel och helt sonika kräva en gemensam politik inom EU, NU! Det är ett problem som jag ser med politker är att de helt saknar resultatorientering. En annan sak, spritpriserna, nu skall man sänka till nästa år, jag undrar egentligen om svenskarna bryr sig om det längre, de flesta har alternativa kanaler för inköp och i och med den långsamma hanteringen så har spritmonopolet redan konkurrerat ut sig själv. Det var några exempel, det finns hur många som helst. Jag tror att det finns vissa viktiga saker att fokusera sig på varav en är resultatorientering, saker måste ske med FART!!!
  Ulf Andersson - 050318, kl 14:13
Nejsägarnas sak att visa vägen
Eftersom vi som sa ja i omröstningen om Euron är lika lämpade, som sossarna är att föra en borgerlig politik, att kunna föra den politik som kom av ett nej med någon större glöd., så är det nu banne mig nej-röstarna som får visa vägen.
  RR - 050318, kl 12:43
Helt Rätt
Håller med sign: Z28. Ta Tyskland som ett exempel, där verkar man för Tyskarnas bästa.
  Z28 - 050318, kl 12:26
Grundläggandet problemet
för sveriges del är att vi inte har någon nationalistisk känsla i detta land samt att vi skall vara så väldigt präktiga jämnt och ständigt. Det finns kostnader som vi måste kapa rejält samt att vi samtidigt måste vara mer egoistiska. Det känns som om vi i Sverige inte bryr om oss hur det går för landet

 

Se alla inlagda kommentarer


Fler artiklar inom Makro/Politik
  "Risk för lägre tillväxt
än beräknat"
, 050517, kl 09:50
  "Ingen svensk räntesänkning", 050517, kl 09:08
  Hushållen spår fortsatt
höga bostadspriser
, 050516, kl 10:09
  Ekonomerna drar ned sina tillväxtprognoser för USA, 050513, kl 09:49
  Minskat underskott i USA, 050511, kl 14:30

AnnonsVINNARE %
Electrolux A +5.96
Maxim Pharm... +5.83
Protect Data +5.74
onetwocom +5.26
Brinova B +4.60
Raysearch L... +4.11
Digital Vision +4.00
Ledstiernan B +3.91
Anoto Group +3.48
Mekonomen B +3.37

FÖRLORARE %
HL Display B -8.49
Biotage A -3.52
Klippan -3.50
Riddarhyttan -3.23
Scan Mining -2.78
Biophausia -2.32
Senea A -2.26
Mandator -2.14
Probi -1.92
Icon -1.90


Copyright Affärsvärlden
Innehåll - Hitta det du söker på Affärsvärldens sajt!
Privacy practices
Information om cookies

Denna webbplats ses bäst i Internet Explorer 5.01 eller senare version samt Netscape 7 eller senare version.