Näringsliv

Svenska Dagbladet
Måndagen den 19 juli 2004
Publicerat 9 juli 2004 08:47


Enligt ekonomiprofessor Lars Calmfors har de nya EU-länderna starkare ekonomiska skäl än Sverige att gå med i EMU.

”Lär av våra misstag”

Lär gärna av oss men mer av våra misstag än av våra framgångar. Anslut er gärna till EMU. Dessa två råd ger Lars Calmfors, ekonomiprofessor, till de nya EU- länderna.


Namn: Lars Calmfors
Född: 1948 i Stockholm.
Känd för: En av landets mest meriterade nationalekonomer. Forskat inom lönebildning, ekonomisk politik och arbetslöshet.
Arbetar: Professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Ledde EMU-utredningen 1995–1996.
Ledamot i utredningen om stabiliseringspolitik vid svensk medlemskap 2000–2002.


Alla de nya medlemmarna på väg mot EMU
Den 1 maj blev tio nya länder medlemmar i den Europeiska unionen, EU: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern.

Alla de nya medlemmarna åtog sig i och med EU-inträdet att gå med i den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Inget av länderna har begärt eller fått något undantag från den förpliktelsen.
Därför är nästa stora steg, efter EU-inträdet, att gå över till den gemensamma europeiska valutan euro.

Förberedelserna startar omedelbart. Någon spikad tidsplan på EU-nivå finns dock inte. Varje lands utveckling avgör tidpunkten för EMU-inträdet.
Den 27 juni tog Estland,Litauen och Slovenien – plats i väntrummet till EMU genom att knyta sina valutor närmare euron.
Enligt EU-kommissionens bedömning kan de tre länderna tidigast införa euron år 2007.


Mer om de nya EU-länderna på SvD.se/nyaEU
I slutet av maj var han inbjuden att tala om euron, arbetsmarknadspolitik och lönebildning på departement och centralbank i Estland.
Många av råden till de nya EU-länderna handlar om att ta det lugnt. Inte att snabbt kopiera vår arbetsrättslagstiftning eller hur vi utformat vår arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik.
– I de gamla EU-länderna försöker man backa systemen för att få upp sysselsättningen, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och mest känd som regeringens EMU-utredare.

Många av de gamla EU-länderna, inklusive Sverige, har regler kring ersättningsnivåer och arbetsrätt som snarare skapar arbetslöshet än ökar sysselsättningen. Men för de beslutande politikerna är det näst intill omöjligt att göra systemen mindre generösa eftersom de kortsiktiga nackdelarna är så konkreta och det är lätt att identifiera exakt vilka grupper som missgynnas.
– De framtida positiva effekterna i form av högre sysselsättning framstår som mer abstrakta och det är mer oklart vilka som gynnas. Därför blir det ett svårt politiskt beslut.
De nya EU-länderna har ett helt annat utgångsläge.
– De startar från ”scratch” när de ska bygga upp sina system på arbetsmarknaden.

I dagsläget är varken ersättningsnivåer vid arbetslöshet eller aktiv arbetsmarknadspolitik lika omfattande som i väst.
– De nya EU-staterna kan se vad vi gjort och lära av våra misstag. Om systemen blir för generösa får man svårigheter att backa.
Det är egentligen endast vid kriser som politiker i väst lyckats banta alltför generösa välfärdssystem och göra arbetsmarknaden mer flexibel.
– Man ska självfallet ha utbyggda välfärdssystem men det gäller att hitta en
balans så att de inte alltför mycket hindrar tillväxt och sysselsättning.

Lars Calmfors råd till de nya EU-länderna är klart och enkelt:
– Kopiera inte våra system men gå en bra bit på vägen. Ta hellre till i underkant än i överkant. Det är lättare att göra systemen mer generösa i framtiden om man vill det än att gå i motsatt riktning om det behövs.
Han menar att det vore riskabelt för de nya medlemsländerna att lägga sig på våra höga ersättningsnivåer. I stället förordar han lagstiftade minimilöner på låg nivå för att skydda svaga grupper eftersom de fackliga organisationerna är så svaga.
I de kontinentaleuropeiska och nordiska länderna går stora resurser till bidrag för arbetslösa. USA (och Storbritannien) har valt en annan väg. De har låga arbetslöshetsersättningar men lägger mer
pengar på skatterabatter för lågavlönades
arbetsinkomster.
– Jag tror det skulle vara klokt av de nya EU-länderna att välja ett system med
begränsad arbetslöshetsersättning och i stället lägga resurser på skatterabatter för inkomster av sysselsättning för lågavlönade. Det stödjer svaga grupper samtidigt som det får ut folk på arbetsmarknaden.

Som EMU-utredare förordade Lars Calmfors länge en vänta-och-se-linje för Sverige. I eurovalet röstade han ja men inte av ekonomiska utan av politiska skäl.
– De nya EU-länderna har mycket starkare ekonomiska skäl än Sverige att gå med.
Det beror bland annat på att ett medlemskap i EMU, Europeiska monetära
unionen, bidrar till ökad handel och därmed högre effektivitet i ekonomin. På den låga inkomstnivå som de nya länderna
befinner sig – i exempelvis Estland är
inkomstnivån 40 procent av vår – verkar det rimligt att prioritera effektivitet och tillväxt mer än stabilisering av konjunkturcykeln. Därför kan en annan riskbedömning göras av EMU-projektet.
Sammantaget anser Lars Calmfors att skälen för de nya länderna att gå över till euron är starkare än för oss.
– Det finns ganska starka argument för dem att gå med så fort som möjligt.


  LEIF PETERSEN


Allt material på SvD.se skyddas av lagen om upphovsrätt.